Współpracujemy - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Współpracujemy

MISJA

Wiadomości
_________________
Modlitwa
_________________
Spotkania
_________________
Dzień Izraelski
_________________
Goście
_________________
Współpraca
_________________
Polecamy
_________________
Zachęcamy
_________________
Wycieczki
_________________
Konkurs
_________________

_________________Wyzwania stojące przed Kościołem wymagają od chrześcijan i przywódców solidnego przygotowania duchowego oraz mocnych podstaw biblijnych.
Istnieje wiele możliwości zdobywania wiedzy biblijnej oraz kształtowania praktycznych umiejętności przydatnych w służbie.
My zachęcamy Ciebie do skorzystania z oferty Krakowskiego Seminarium Biblijnego.


KSB powstało w 1993 roku i jest zaoczną szkoła biblijną o charakterze zielonoświątkowym.
Od momentu powstania w KSB kształciło się około 300 studentów.

Oferuje naukę na kierunkach:
- Dogmatyka
- Chrześcijańskie przywództwo

Dogmatyka:
Program kierunku dogmatycznego obejmuje główne zagadnienia z teologii systematycznej. Uporządkowana, przedstawiona w jasny i przystępny sposób wiedza biblijna zapewnia mocny fundament w codziennym życiu i służbie.

Program
skierowany jest dla każdego, kto pragnie pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę biblijną oraz do osób, które przygotowują się, bądź pełnią służbę w lokalnych wspólnotach.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:
Nauka o Biblii i natchnieniu
Nauka o Bogu
Nauka o Chrystusie
Nauka o człowieku
Nauka o grzechu
Nauka o zbawieniu
Nauka o Duchu Świętym
Nauka o Kościele
Nauka o aniołach
Nauka o rzeczach przyszłych
Prawo Mojżeszowe - wybrane zagadnienia

Chrześcijańskie przywództwo:
Kierunek kierowany w szczególności do osób aktywnie służących w zborach: starszych zboru, diakonów, liderów, nauczycieli szkoły niedzielnej oraz osób przygotowujących się do służby. Zajęcia to wiedza biblijna z teologii praktycznej oraz praktyczne ćwiczenia z: kaznodziejstwa, prowadzenia różnego rodzaju spotkań chrześcijańskich oraz duszpasterstwa.

W trakcie realizacji programu kładzi
e się duży nacisk na zajęcia praktyczne bezpośrednio przygotowujące studenta do pełnienia służby.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:
Chrześcijańskie przywództwo
Zrozumienie i wykład Słowa
Nauczanie w małych grupach
Kaznodziejstwo – wykłady i ćwiczenia
Duszpasterstwo – wykłady i ćwiczenia
Ewangelizacja
Chrześcijańskie nabożeństwo

ZAPRASZAMY


Źródło: http://seminarium.kz.pl

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego