Miesiąc modlitwy - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Miesiąc modlitwy

MISJA

Wiadomości
_________________
Modlitwa
_________________
Spotkania
_________________
Dzień Izraelski
_________________
Goście
_________________
Współpraca
_________________
Polecamy
_________________
Zachęcamy
_________________
Wycieczki
_________________
Konkurs
_________________

_________________


Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną.
Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju,
dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi!
Izajasz 62, 6-7

 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w systematycznej modlitwie

 


LIPIEC Miesiącem Modlitwy "o Rząd i władze państwa Izrael""(1) Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, (2) nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, (3) jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, (4) jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, (5) wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; (6) gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. (7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, (8) strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. (9) Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. (10) Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. (11) Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, (12)zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, (13) od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, (14) którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, (15) których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce"

(Ks. Przysłów 2:1-15)
     

 

Miesiąc

Temat modlitwy

Werset przewodni

1

Styczeń

o pokój dla Izraela

Psalm 122, 6-9

2

Luty

o przyjaźń do Izraela

Przyp. S. 3,21-32

3

Marzec

o uzdrowienie Izraela

Malachiasz 3,20-24

4

Kwiecień

o rozumienie Bożej woli względem Izraela

Izajasz 52, 5-7

5

Maj

o właściwe postawy Chrześcijan wobec Żydów

Rzym 11,16-18

6

Czerwiec

o wrogów Izraela

Ps 30,2-6

7

Lipiec

o Rząd i władze państwa Izrael

Ks. Przysłów 2, 1-15

8

Sierpień

o chrześcijańskie: służby, organizacje, stowarzyszenia, agendy, wspólnoty, fundacje oraz misje, na rzecz Izraela

Rzym 15,25-27

9

Wrzesień

o misjonarzy dla Izraela

Rzym 10,9-11

10

Październik

o społeczności mesjańskie

Dz. Ap. 9, 31

11

Listopad

o bojaźń Bożą dla Izraela

Psalm 19, 8-11

12

Grudzień

o zbawienie dla Izraela

Izajasz 62, 1-5

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego