Osobowość prawna Misji - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Osobowość prawna Misji

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________


Misja Szalom
jest ogólnokościelną jednostką organizacyjną (zwaną Agendą) Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Posiada osobowość prawną na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254). Organizację wewnętrzną Misji, jej cele oraz środki realizacji tych celów określa Statut Misji zatwierdzony przez Naczelną Radę Kościoła.

Zgodnie z postanowieniami Statutu władzą zwierzchnią Misji jest  Naczelna Rada Kościoła, która ustala główne kierunki działania Misji, zatwierdza Statut Misji, powołuje i odwołuje Dyrektora Misji.

Zarząd Misji

Bezpośredni zarząd nad działalnością Misji w Polsce sprawuje Dyrektor Misji oraz Członkowie Zarządu.


Misja Szalom
z siedzibą w Krakowie (kod 30-348) przy ul. Chmieleniec 8/14 jest zarejestrowana w rejestrze ogólnokościelnych jednostek Kościoła Zielonoświątkowego:

1. Liczba porządkowa: 29
2. Data wpisu: 19.06.2000 r.
3. Nazwa osoby prawnej: Misja Szalom
4. Cel działania: współpraca z organizacjami mesjanistycznymi, przeciwdziałanie antysemityzmowi, działalność charytatywna i kulturalno-oświatowa
5. Organ prawny: dyrektor
6. Kompetencje organu prawnego (dyrektora): reprezentowanie misji i składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowo-finansowych
7. Podstawa prawna działalności: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 254) oraz Prawo Wewnętrzne Kościoła


Komisja kontrolująca

Działalność Misji kontrolowana jest przez Kościelną Komisję Kontrolującą Kościoła Zielonoświątkowego.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego