Czytaj regularnie Biblię - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czytaj regularnie Biblię

MULTIMEDIA


_________________
Biblia
On-Line

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Biblia 2000 - Interaktywny serwer Biblijny


 

ROCZNY PLAN CZYTANIA

WERSET(y) MIESIĄCA


"(1) Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, (2) nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, (3) jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, (4) jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, (5) wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; (6) gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. (7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, (8) strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. (9) Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. (10) Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. (11) Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, (12)zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, (13) od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, (14) którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, (15) których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce"

(Ks. Przysłów 2:1-15)


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego